Nijntje Beweegdiploma/ Peuters en kleuters gymnastiek

Het halen van een zwemdiploma voor uw kind is voor ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor uw kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar erg belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar óók een beweegdiploma kunnen halen. Uw kind kan in 10 tot 20 gymlessen het Nijntje Beweegdiploma behalen. OGF Contra heeft het keurmerk voor het Nijntje Beweegdiploma.

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar? 
In de eerste levensjaren vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor jonge kinderen van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Binnen het Nijntje Beweegdiploma programma is er aandacht voor de motorische, mentale en sociale vaardigheden. Deze worden op een speelse manier ontwikkeld. Deze ontwikkeling volgt de trainer via vastgestelde uitgangspunten en beweegnormen bijbehorende bij de leeftijd van de sporter. De trainer kan daarmee zien wanneer de sporter het Nijntje Beweegdiploma mag ontvangen.

De peuters en kleuters hebben iedere dinsdagmiddag van 15.30-16.15 uur gymnastiek, een proefles is altijd mogelijk. Daarvoor kunt u contact opnemen met het bestuur en/of de leiding. Aanmelden kan via de leiding of via het aanmeldingsformulier.

 
       
 
OGF Contra