Nieuws

 

In Memoriam Janny Bouma-Rekker, juf Janny


Gepost op 20 Feb 2016 door Bestuur


Nieuwsbrief februari 2016


Gepost op 20 Feb 2016 door Bestuur


Poeisz sponsoractie

Ook wij doen dit jaar weer mee. Helpt u ook mee!! Wij doen mee in het filiaal Ureterp. Op zaterdag 12 maart hebben wij hier onze speciale actie dag!! De bedoeling is om via de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie de vervanging van toestellen te realiseren. Wij moedigen mensen daarom aan om hun boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te sparen. Door de munten in de koker te stoppen van OGF Contra helpt u al mee. Extra munten worden uitgegeven bij extra aanbiedingen, zodat klanten van Poiesz supermarkten tegelijkertijd euro's voordeel krijgen op hun boodschappen. Via de Facebookpagina van Poiesz kunnen mensen ook op ons stemmen en aan het einde van de Jeugd Sponsor Actie krijgen de 50 verenigingen met de meeste stemmen 500 extra sponsormunten!!! Onder de stemmers worden elke week 5 Poiesz waardebonnen verloot t.w.v. € 100,-.


Gepost op 06 Feb 2016 door Bestuur


Vluchtelingenopvang de Wier Update 24-11

Ureterp, 24 november 2015.Beste Leden, ouders/verzorgers.

Inmiddels is de het inrichten van MFC "de Wier" voor noodopvang voor de vluchtelingen in volle gang en wordt vandaag afgerond.
De verwachting is dat de accommodatie, na opruimen en schoonmaken, vanaf 4 dec. weer volgens regulier rooster beschikbaar is.

Zoals bij alle gebruikers van MFC "de Wier" heeft dit ook voor onze vereniging de nodige consequenties. Uiteraard begrijpen wij dat dat heel vervelend is. Na een inventarisatie is ons gebleken dat het geen haalbare kaart is om een vereniging van 175 leden die op verschillende onderdelen en op alle dagen van de week actief zijn, ergens anders onder te brengen.

Op 30 november a.s. is er een bestuursvergadering gepland waarin o.a. dit onderwerp op de agenda staat. Voorafgaand aan deze vergadering bieden wij u tussen 19.45 - 20.15 de gelegenheid om met ons van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
(Deze vergadering wordt gehouden op de Gilden 14, Ureterp)
Evt. opmerkingen ontvangen wij als bestuur graag rechtstreeks en bij voorkeur niet via de trainers.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u toch vooral contact op te nemen met Gemeente Opsterland. De contact gegevens vindt u op de achterzijde van de brief welke u van de Gemeente Opsterland ontvangen heeft of via onderstaande link.
http://www.opsterland.nl/Inwoners/Actueel/Crisisnoodopvang_Ureterp


Bestuur O.G.F. Contra.

Gepost op 20 Nov 2015 door Bestuur


Wij zijn stil...

Op woensdag 11 november heeft ons het nieuws bereikt dat Juf Janny na een kort ziekbed is overleden. Op vrijdag 13 november hebben wij in de gymzaal afscheid van haar genomen.
Correspondentie adres: Fam. Bouma - Rekker, Fûgelliet 14, 9247 GP Ureterp.

Gepost op 12 Nov 2015 door Bestuur


Geslaagd!!!!

Op zaterdag 31 oktober zijn Tanja en Saskia geslaagd voor hun diploma assistent leider niveau 2.


Gepost op 05 Nov 2015 door Tjerkje


Ledenvergadering 16 november 2015

Uitnodiging Jaarlijkse Ledenvergadering
O.G.F. Contra


Datum: 16 november 2015, 20.30 uur
Locatie: De Gilden 14 “Mediapower”, Ureterp
Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ledenvergadering 17 november 2014
5. Financieel verslag 2014-2015
6. Verslag Kascommissie
7. Begroting 2015-2016
8. Contributieverhoging
9. Jaarverslag 2014-2015
10. Bestuurswisseling
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wijziging samenstelling bestuur:
Aftredend, niet herkiesbaar: Sietske Dijkstra.

Kandidaten:
Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden.
Leden of niet leden van de vereniging, die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie, kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden. Aanmeldingen ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 week voor de aanstaande ledenvergadering.


Bestuur OGF Contra

Gepost op 30 Oct 2015 door Tjerkje


Stroopwafels!!!

Heeft u de heerlijk stroopwafels al gekocht. De leden van onze vereniging verkopen op dit moment stroopwafels.


Gepost op 16 Oct 2015 door Tjerkje


Nieuwsbrief


Gepost op 15 Oct 2015 door Irene


<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews
 
       
 
OGF Contra