Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste één periode. De eerste periode loopt van 1 juli tot en met 31 december en de tweede periode loopt van 1 januari tot en met 30 juni.

Inschrijfgeld voor elk nieuw lid is € 3,00. Opzegging is mogelijk per 1 januari en 1 juli. De opzegging dient schriftelijk (d.m.v. het afmeldingsformulier) ten minste 1 maand voor afloop van de periode bij de ledenadministratie binnen te zijn (voor 1 december of voor 1 juni).

aanmeldingsformulier OGF Contra
afmeldings formulier

 
       
 
OGF Contra