Contributie

Per 1 januari 2018 is de contributie als volgt:

Gymnastiek/Recreatieturnen    
t/m 15 jaar 1e uur € 11,70
  elk volgend uur € 9,30
16 jaar en ouder 1e uur € 16,10
  elk volgend uur € 12,65
Selectieturnen/Acro    
t/m 15 jaar 1e uur € 11,90
  elk volgend uur € 9,45
16 jaar en ouder 1e uur € 16,30
  elk volgend uur € 12,80
Aerobics    
  1e uur € 16,10
  elk volgend uur € 16,10


Bovenstaande bedragen zijn per maand en zijn exclusief bondscontributie en wedstrijdgelden. De bedragen worden eens per maand via automatische incasso geïnd, de maximale contributie bedraagt €62,50 per maand.

Bondscontributie en wedstrijdgeld
Bondscontributie dragen wij als vereniging af aan de KNGU. Deze contributie wordt in vier delen per jaar door middel van automatische incasso geïnd.
Ieder lid betaald per jaar aan bondscontributie:
- t/m 15 jaar € 24,88
- 16 jaar en ouder € 28,00

Het wedstrijdgeld is afhankelijk van de hoeveelheid wedstrijden waaraan het lid deelneemt. De kosten van inschrijving voor deelname aan wedstrijden betalen de deelnemende leden zelf. Deze kosten worden afzonderlijk via automatische incasso geïnd.
De trainsters zorgen, in overleg met de deelnemende leden, voor de opgave aan het wedstrijdsecretariaat.

 
       
 
OGF Contra